Koulutuksen sisältö

Moduulit

Tutkimuskohteena taidepedagogiikka, 3 op

Sisältö:
Tutustuminen oppimisnäkemyksiin ja niiden pohjalla oleviin ihmisnäkemyksiin sekä opettajan oman ihmis-, oppimis- ja opettamisnäkemyksen kirkastaminen. Tutkitaan, miten oma taidekäsitys ja oppimiskäsitys kohtaavat ja miten ne konkretisoituvat ohjaus- ja arviointikäytännöissä, sekä miten niiden kautta opetussuunnitelman henki toteutuu.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää:

  • 2,5 koulutuspäivää
  • 1 yksilötyöskentelypäivä, jossa tutkitaan omaa opetusta peilaten sitä eri oppimis- ja taidenäkemyksiin ja uuteen opetussuunnitelmaan
  • 1 vertaistyöskentelytehtävä, jossa seurataan vertaisryhmäläisten opetusta ja haetaan innostusta kollegoiden hyvistä opetus- ja arviointikäytännöistä.

Työskentelyn tukena käytämme Pedanet-verkkoympäristöä. Pedanet on verkkoalusta, joka kehittyy vapaan sivistystyön puolella opettajien keskinäisen työskentelyn apuvälineeksi.

 

Taidepedagogiikan menetelmätyöpaja, 2 op

Sisältö:
Oman kurssitoteutuksen suunnittelu uuden opetussuunnitelman henkeä tulkiten ja vertaisryhmää apuna käyttäen. Työskentely käynnistetään työpajassa. Etenemistä seurataan kevätlukukauden 2019 aikana Pedanet-verkkoympäristössä. Kokemukset kiteytetään ja osaaminen jaetaan päätöstyöpajassa. Perinteiset yksintekemisen tilalle luodaan yhteisöllistä toimintaa.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää:

  • Aloitus- ja päätöstyöpajat sekä kehittämistehtäviä
  • Opettajan oman opetuksen kehittämistehtävä
  • Kehittämistehtävä, jossa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toteuttava kurssi.

Työskentelyn tukena käytämme Pedanet-verkkoympäristöä.
 

Koulutuspaikat ja aikataulu
Koulutus  toteutetaan Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Jokaiseen ryhmään otetaan 20 osallistujaa.  Lähipäivät ovat:

Oulu, PSK-Aikuisopisto, Kansankatu 47 B, Oulu
Ma 17.9.2018 klo 9.00 – 12.30
Ti 30.10.2018 klo 9.00 – 15.30
Ti 2.4.2019 klo 9.00 – 15.30

Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila
Ke 19.9.2018 klo 12.30 – 16.00
To 1.11.2018 klo 9.00 – 15.30
Ti 9.4.2019 klo 9.00 – 15.30

Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ti 25.9.2018 klo 12.30 – 16.00
To 8.11.2018 klo 9.00 – 15.30
To 15.4.2019 klo 9.00 – 15.30