Koulutuksen sisältö

Moduulit

Tutkimuskohteena taidepedagogiikka, 3 op

Sisältö:
Tutustuminen oppimisnäkemyksiin ja niiden pohjalla oleviin ihmisnäkemyksiin sekä opettajan oman ihmis-, oppimis- ja opettamisnäkemyksen kirkastaminen. Tutkitaan, miten oma taidekäsitys ja oppimiskäsitys kohtaavat ja miten ne konkretisoituvat ohjaus- ja arviointikäytännöissä, sekä miten niiden kautta opetussuunnitelman henki toteutuu.

Työskentelyn tukena käytämme Pedanet-verkkoympäristöä. Pedanet on verkkoalusta, joka kehittyy vapaan sivistystyön puolella opettajien keskinäisen työskentelyn apuvälineeksi.

 

Taidepedagogiikan menetelmätyöpaja, 2 op

Sisältö:
Oman kurssitoteutuksen suunnittelu uuden opetussuunnitelman henkeä tulkiten ja vertaisryhmää apuna käyttäen. Työskentely käynnistetään työpajassa. Etenemistä seurataan  Pedanet-verkkoympäristössä. Kokemukset kiteytetään ja osaaminen jaetaan päätöstyöpajassa. Perinteiset yksintekemisen tilalle luodaan yhteisöllistä toimintaa.