Taideopettajat vapaan sivistystyön pedagogeina 2018-19

Koulutuksessa saat tukea uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sekä yleisemminkin taideopetuksen kehittämiseen opistoissa. Koulutuksen aikana saat mahdollisuuden työskennellä monialaisessa vertaisryhmässä, joka tarkastelee taiteen opetusta itselleen tärkeästä näkökulmasta. Koulutuksen aikana voit kehittää esimerkiksi yhteisöllisyyttä, arviointia, monialaista yhteistyötä, ohjaus-, opetus- ja arviointimenetelmiä.

Koulutuksen aikana keskustellaan ja pohditaan myös taideopettajan työn taustalla olevaa oppimis- ja ihmiskäsitystä sekä taideopetuksen asemaa yhteiskunnassa.

 

Kohderyhmä ja hinta
Kohderyhmä on vapaa sivistystyö, kansalaisopistojen taideaineiden opettajat. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.

 

Toteutustapa

  • kolme lähipäivä
  • ohjausta verkossa
  • vertaisryhmässä toteutettavan kehittämistyön.

Koulutuksen teemoja ovat:

  • Opettajan oman oppimisnäkemyksen kirkastamista
  • Ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen
  • Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto
  • Yhteisöllisten työmenetelmien soveltaminen taideopetuksessa
  • Taideopettajien keskinäisen vertaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen.

 

Hanke toteutetaan yhdessä Kansalaisopistojen liitto KoL:n  kanssa.