Taideopettajat vapaan sivistystyön pedagogeina

Koulutuksessa saat tukea uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Koulutuksen aikana muodostuu verkosto, joka toimii tukenasi työskentelysi kehittämisessä. Taideopettajien vertaistoiminnan avulla voit myös edelleen kehittää ohjaus- ja palautetaitojasi sekä soveltaa ja kokeilla moderneja oppimisnäkemyksiä yhteisöllisestä oppimisesta.

 

Kohderyhmä ja hinta
Kohderyhmä on vapaa sivistystyö, kansalaisopistojen taideaineiden opettajat. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.

 

Toteutustapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.Toteutus sisältää:

  • kolme lähipäivää
  • omaan opetustyöhön liittyviä yksilö- ja vertaisryhmätehtäviä sekä
  • vertaisryhmän tapaamisia verkossa tai kasvokkain.

 

Koulutuksen teemoja ovat:

  • Opettajan oman oppimis- ja opettamisnäkemyksen kirkastaminen
  • Ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen
  • Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto
  • Yhteisöllisten työmenetelmien soveltaminen taideopetuksessa
  • Taideopettajien keskinäisen vertaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen.

 

Koulutuspaikat ja aikataulu
Koulutus  toteutetaan Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Lähipäivät ovat:

Oulu, PSK-Aikuisopisto, Kansankatu 47 B, Oulu
Ma 17.9.2018 klo 9.00 – 12.30
Ti 30.10.2018 klo 9.00 – 15.30
Ti 2.4.2019 klo 9.00 – 15.30

Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila
Ke 19.9.2018 klo 12.30 – 16.00
To 1.11.2018 klo 9.00 – 15.30
Ti 9.4.2019 klo 9.00 – 15.30

Tampere, TAMK
Ti 25.9.2018 klo 12.30 – 16.00
To 8.11.2018 klo 9.00 – 15.30
To 15.4.2019 klo 9.00 – 15.30

 

Hanke toteutetaan yhdessä Kansalaisopistojen liitto KoL:n  kanssa.